"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

adryardeu

Puteti asculta cantarea aici     http://www.youtube.com/watch?v=Q4kuxkQ5Zsg&list=PLD5EBFAFA3CAFFB26

Pe cruce sus, pe cruce sus
Tu ai murit o scump Isus
Prin moartea Ta noi să trăim
Şi fericiţi pe veci să fim.
Pe cruce sus, pe cruce sus
Tu ai murit o scump Isus
Prin moartea Ta noi să trăim
Şi fericiţi pe veci să fim.

Bătut ai fost şi pălmuit
Isuse scump, Isus iubit
Cu spini ai fost încoronat
Isuse dulce Împărat

Ca prin coroana Ta de spini
S-avem pe veci cununi de crini
Obrazul Tău ţi-a fost scuipat
În ziua când te-au judecat
Iar Tu duios la ei priveai
Căci îi iubeai, căci îi iubeai
O cruce grea ţi-au pregătit
Să mor pe ea ca osândit.

Osânda noastră ai luat
Blestemul greu l-ai ridicat
În veci de veci să fii slăvit
Isuse scump, Isus iubit..
Osânda noastră ai luat
Blestemul greu l-ai ridicat
În veci de veci să fii slăvit
Isuse scump, Isus iubit..

 

Poti  asculta cantarea aici http://www.youtube.com/watch?v=AKX52-L6Vl8

Zorii dimineţii se ivesc pe cer

Totul pare că s-a stins ca un mister

Dar deodată mi se-arată o lumină minunată

Este îngerul ce veste mi-a adus

.

Isus este viu, de ce-L căutaţi aici

Domnul a-nviat şi moartea a învins

Boldul morţii pentru veci de veci Isus l-a biruit

Preamăriţi pe-Acela ce ne-a mântuit

 

Cantarea poate fi ascultata aici: http://www.youtube.com/watch?v=SKpX5xrf1a0

Sub covorul sclipitor de nea

Să tresalte iar pământul vrea

Într-o zi ca azi el l-a primit

Pe-al său Creator.

Pentru mine Isus a venit

Ca Prunc într-o iesle umilit

Mii şi mii de îngeri I-au cântat

Dar eu ce să fac?

 

Un Crăciun înseamnă dragul meu

Întâlnirea ta cu Dumnezeu

Inima ta să i-o dai s-o umple

Cu prezenţa Sa, cu pace, bucurie;

Mii şi mii de îngeri vor cânta

Steaua ieslea ţi-o va lumina

Şi vei ştii atunci prieten drag

Ce-nseamnă un Crăciun.

 

Multe daruri poate ai primit

Sub un brad frumos împodobit

Dumnezeu ţi-a oferit un dar,

Nu-L refuza.

Pentru tine Isus a venit

Ca Prunc într-o iesle umilit

Mii şi mii de îngeri I-au cântat

Ce vei face tu?

Cantarea poate fi ascultata aici:http://www.youtube.com/watch?v=rBHZ25_OZnU

1. Mulţi ani vă dorim la toţi

 

Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi

 

Mulţi ani să trăiţi la toţi

 

Vă dorim, fiţi fericiţi.

 

 

 

Doar El, numai, Domnul Isus poate să dea

 

Doar El, numai, mulţi ani poate să dea.

 

 

 

Domnul coboară-n fulgi de nea

 

Zăpadă albă pe câmpii

 

Şi paşii Săi lasă aşa

 

Belşug în urma Lui.

 

 

 

2. Ani buni vă dorim la toţi

 

Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi

 

Ani buni vă dorim la toţi

 

Ani buni şi fericiţi. (fine)

 

 

 

Doar El, numai, Domnul Isus poate să dea

 

Doar El, numai, an nou bun poate da.

 

 

 

Domnul din cerul Lui acum

 

Să vă dea El un an nou bun

 

Şi paşii Lui să lase iar

 

Belşug în urma lor.

Biblia

  De  Bulzan Marian Gigel

E o carte, ce stă scrisă,
Din vechime, prin milenii,
Ce răzbate noaptea minţii
Şi va biruii decenii!

Cartea asta nu-ncetează
Ca să schimbe, să transforme,
Mintea o înseninează
Dar, lucrează-n multe forme!

Cititorul ce-o studiază
Biblia, zilnic, tot mereu,
Întâlneşte-n foaia scrisă
Pe măreţul Dumnezeu!

Foaia albă, slova neagră,
Litere se scriu pe foaie!
Astfel Dumnezeu lucrează
Şi pe inimă dictează!

Nu există om în lume,
Care să nu fi citit
Să n-ajungă-n cunoştinţa
De-a putea fi mântuit!

Nu e simplă cartea asta!
Ea e cartea tuturor!
Căci prin ea vorbeşte Domnul.
El, e cartea cărţilor!

 

 

 

Biblia

De Maria Luca

O comoară fără margini
Este-a Domnului Cuvânt,
E fântâna veşnic vie
Păzită de Duhul Sfânt

Oază plină de verdeaţă
În deşertu-acestei lumi,
Este Cartea ce ne-nvaţă
Zi de zi să fim mai buni!

Biblia e drumul care
Ne va duce-n ceruri, sus,
Moştenirea fără preţ
Ce-i lăsată de Isus!

Dintre filele Scripturii
Se descoperă Iubirea
Ce-a-nfruntat calvarul crucii
Să ne-aducă mântuirea!

Biblia e vocea sfântă
Ce poporu-nştiinţează
Să aştepte-n rugăciune
Şi cu mintea veşnic trează,

Căci e timpil pe sfârşit,
Doar puţin a mai rămas…
De venirea Lui în slavă
Ne desparte doar un pas!

Să păstrăm ulei în vase
Pentru nunta Mielului,
Când în zbor de porumbei
Vom fi noi, mireasa Lui!!!

 

Biblia
de Viorel Balcan


Biblia, nu-i doar o carte,
Un roman cu pagini multe.
Ea e vocea ce vorbe
ște,
Celor care vor să asculte.

Biblia, nu-i doar volumul,
De pasaje și cântări.
E o întreagă  bibliotecă
Ce răspunde la-ntrebări.

Biblia, e dicționarul,
Ce-mi explică pe-n
țeles,
Cine sunt în ne
știință,
Sau ce via
ță mi-am ales.

Biblia, e abecedarul,
Ce mă-nvață să citesc.
Este ghidul ce-mi arată,
Cum prin Duhul să trăiesc.

Biblia, ne este pasul,
Cel dintâi făcut odată.
E ,, Divina’’ insuflată,
De Dumnezeiescul Tată.

Biblia, e semaforul,
E sistemul de alarmă.
Este vocea care strigă,
Eu-lui, să nu mai doarmă.

.

 

 

Biblia, e prima treaptă.
A unei scări ce duce-n sus.
Este solul ce îndeamnă,
Să venim azi, la Isus

 

Biblia, nu-i amăgirea,
Ce in inimi a stârnit,
Scuza, că-i voluminoasă,
Neîn
țeleasă la citit.

Biblia, este Cuvântul,
Celui cărui azi mă-nchin.
Biblia, e glasul tainic,
Celui care-I ,, Da și Amin’’.

Biblia

De Petre Dugulescu

 

Din mii și miliarde de volume,
Din tot ce oamenii au scris cândva,
Mai scumpă decât ori
șice pe lume,
E cartea vie
ții, sfântă, Biblia.

Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul,
Prin ea cunoa
ștem tot ce a făcut;
În ea se oglinde
ște viitorul
Și sutele de veacuri ce-au trecut.

Prin ea vorbește Domnul omenirii
Și-i spune să se-ntoarcă din păcat.
Din ea 
țâșnesc izvoarele iubirii
Și Sângele ce ne-a răscumpărat!

Ea nu-i o carte ca și celelalte,
Ea e Cuvântul Celui ve
șnic Sfânt,
E taina lucrurilor preaînalte,
Ce a lăsat-o Domnul pe pământ.

Și cartea-asta plină de-ndurare
Îmi spune mie că sunt păcătos,
Că eu eram sortit pentru pierzare
Însă în locul meu  muri Hristos…

O, câtă pace, câtă fericire,
În Cartea asta sfântă am găsit!
Oceane, mari și fluvii de iubire,
În sufletul meu gol au năvălit.

Viața mi-a umplut-o de lumină,
Și-n pieptul meu un cer întreg a pus,
M-a ridicat din pulbere 
și tină
Și mi-a-ndreptat privirea spre Isus.

 

 

Mi-a dat putere să iau Crucea-n spate,
Mi-a dat ce alte căr
ți nu pot să dea;
Bel
șug de pace și de bunătate,
Am câ
știgat citind mereu în ea.


O, Carte Sfântă, Biblie divină,
Te-oi adora 
și te-oi iubi mereu,
Pe calea-ngustă Tu îmi e
ști lumină
Și pașii mi-i îndrepți spre Dumnezeu!

Prin cartea asta poți primi iertare
Și tu, ascultătorule iubit,
Și viața ta va fi o binecuvântare,
A
șa cum tu nicicând nu te-ai gândit!

Și vei vedea că Domnul e iubire
Și-L vei simți lucrând în viața ta,
Descătu
șat de pofte și de fire
Pe El cu bucurie-L vei urma.

O, nu respinge Harul Mântuirii,
Nu refuza chemarea ce-o auzi;
Întoarce-te din bezna rătăcirii
Și nu-ncerca de Domnul să te-ascunzi.

Căci soarele și luna vor dispare,
Se vor topi 
și ceruri, și pământ!
Dar neclintit rămâne-va-n picioare
Pe veci de veci al Domnului Cuvânt!

 

 

Cântece

Citeşte Biblia

 

Citeşte Biblia

Roagă-te mereu –3ori

Dacă vrei să creşti !

      % Dacă vrei să creşti !%

 

 

%Strâng Cuvântul Tău

în inima mea să nu păcătuiesc

 împotriva Ta. %

 

Domnul meu e bun Mă păzeşte-n noaptea grea,

Vocea Lui mereu voi asculta!

De-aceea…

 

Biblia mă-nvaţă


Biblia mă-nvaţă că tot ce este rău
Vine de la cel rău, de aceea, dragul meu,
Vorba rea ce îmi spui în inimă n-o primesc
Isus mi-a spus doar atât: să mă rog şi să te iubesc.

Refren 1
Eu râd în soare şi florile sărut
Că în ele-L văd pe Isus iubit;
Parcă-s prea fericit şi când sunt jignit
Eu zâmbesc, mă rog şi iar sunt fericit.

Pacea ce mi-a dat-o Domnul Isus al meu
Întrece orice rău, eu sunt fericit mereu
Vorbe rele aud chiar mii, dar eu mă rog
Pentru cei ce le rostesc
Căci ştiu că nu sunt fericiţi.

Refren 2
Eu cânt cu florile şi cu zorile,
Şi cu razele, şi cu stelele;
Văzduhul e un cânt, căci toţi cei ce sunt
Ai Domnului meu îi cântă Lui mereu.

 

04.01.2014 – curs de instruire la Finochio, Italia

11.01.2014 – curs de instruire la Milano, Italia

18.01.2014 – sedinţa de lucru a echipei pe fiecare Comunitate Regională (în România)

25.01.2014 – curs de instruire la Mansue, Italia Continue reading

          Această lucrare a apărut acum 12 ani, sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu scopul de a oferi un sprijin învăţătorilor de la şcoala duminicală. Este o lucrare care adună, într-un loc anume, pentru câteva ore, învăţătorii dintr-o comunitate regională sau teritorială.

            Continue reading

Jody Capehart

Sfaturi utile pentru învățători despre păstrarea disciplinei, fapt ce va duce la creșterea bucuriei și a eficienței în clasă

Îl iubești pe Dumnezeu și îi iubești pe copii. Ești convinsă de chemarea ta de a te ocupa de copii și ești entuziastă de anul școlar care începe. Totuși, te confrunți cu copii care întrerup lecțiile și activitățile. Nu vrei să renunți, dar ești frustrată mai mult decât cred ceilalți.

Este o problemă cu care se confruntă mulți lucrători de copii. Cei mai mulți dintre acești lucrători au atitudinea corectă, dar nu mulți sunt pregătiți pentru momentele în care „îngerașii“ nu se mai poartă ca îngerași.

Continue reading

          Au trecut 13 ani şi concursul biblic «Talantul în negoţ» este încă în picioare, ba chiar mai mult decât atât, s-a extins şi în afara graniţelor ţării. Anul acesta, 2012, prin harul lui Dumnezeu am avut pentru prima dată chiar şi o faza internaţională. De ce oare? Pentru că această lucrare pleacă din inima lui Dumnezeu şi are drept scop faptul de a-i aduce pe copii, tineri, adulţi, părinţi şi bunici, la Biblie, la Cuvântul scris, la Dumnezeu.

  Continue reading

          Această lucrare a apărut cu doar câţva ani, în urmă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu scopul  de a oferi un sprijin învăţătorilor de la şcoala duminicală. Fiind în epoca tehnologiei şi realişti de faptul că mai toate informaţiile se mişcă în primul rând prin internet, a venit vremea să profităm din plin de această oportunitate.

            În momentul când echipa a adus în discuţie subiectul, am luat legătura cu Daciana Bilan din Biserica Penticostală Cezareea din Reşiţa. Ea deja avea un site al ei şi fratele ei, Bilan Cosmin, s-a ocupat de administrarea lui. Acest site, www.scoaladuminicala.ro pe care am convenit de comun acord cu toţii să folosim  ca site-ul pentru Departamentul Copii al Cultului Creştin Penticostal.

     În şedinţa din 21.01.2012 cu echipa de lucrare cu copiii din Comunitatea Penticostală Regională Arad   s-a decis ca Departamentul Copii să aibă site-ul propriu şi astfel s-a găsit adresa  www.scoala-duminicala.ro . De administrarea aceastei lucrări se ocupă Daniela Barbura (Timisoara) si Ardeu Adriana (Arad). Aşteptăm sugestii privitoare la materialele postate. Pentru ca acest site să-şi atingă scopul te rugăm să ne comunici nevoile pe care le ai în privinţa lucrării, ca să-ţi putem fi de folos şi de asemenea să trimiţi la rândul tău materiale pentru a fi de folos altora. Nu vrem să scriem prea multe despre această lucrare, ea de acum încolo începe să se dezvolte. Dacă este sau nu este relevantă această lucrare nu vom putea afla decât în timp, atât prin numărul şi calitatea materialelor postate cât şi prin feedback-ul primit de la învăţătorii care îl folosesc.

            Dacă Duhul Sfânt te călăuzeşte să scrii pentru site o experienţă deosebită cu Dumnezeu, un articol informativ, un articol de specialitate pentru învăţători sau pentru părinţi, contactează-ne. De asemenea, dacă primeşti un îndemn din partea Domnului Isus sau din partea vreunui slujitor de-al Lui ca să dăruieşti, te rugăm să ne contactezi.

Samuel Cristian Muică

                                                                                    Lider lucrarea cu copii din Cultul Penticostal