"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

adryardeu

TALANTUL ÎN NEGOŢ
Ediţia I-a
Clasele 2-3
Faza internațională
10-aug-12
Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu şi de folos ca sã înveţe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înţelepciune în
neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. 2 Timotei 3:16
I Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)
1. A Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și i-a spus că nevasta lui Elisaveta îi va naşte un fiu căruia îi va pune
numele Ioan. Luca 1:11,13
2. A Isus a zis că mama şi fraţii Lui sunt ceice ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l împlinesc. Luca 8:21
3. A Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat, apoi le-a frînt, și
le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Luca 9:16
4. A Domnul Isus a spus că Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan. Luca 16:16a
5. F Domnul Isus a zis că este mai uşor să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu, decât să treacă o cămilă
prin urechile acului. Luca 18:25
II Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ziua în care Isus a fost răstignit, s-a făcut întuneric peste întreaga ţară pe la ceasul al:
a. treilea
b. şaselea Luca 23:44
c. nouălea
2. Cine spunea că nu există înviere?
a. Saducheii Luca 20:27
b. Fariseii
c. învăţătorii Legii
3. Câte căpetenii a pus Dariu peste cei o sută douăzeci de dregători care trebuiau să fie răspândiţi în întreaga împărăție?
a. 2
b. 3 Daniel 6:1,2
c. 4
4. Cine a pârât pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la împăratul Nebucadneţar, că nu s-au închinat înaintea chipului de aur?
a. câţiva filisteni
b. câţiva Haldei Daniel 3:8-12
c. câţiva iudei
5. Domnul Isus le-a zis ucenicilor să se roage ca să nu cadă în:
a. neascultare
b. ispită Luca 22:39,40
c. necredinţă
III Faceţi asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare)
1 e un ban a. Ana Luca 20:24
2 a Caiafa b. Praznicul Azimilor Luca 3:1-2
3 d casă de rugăciune c. sfetnic al soborului Luca 19:46
4 c Iosif d. peșteră de tâlhari Luca 23:50
5 b Paștele e. Cezarului Luca 22:7
IV Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea căpetenia străjerilor împăratului Nebucadneţar?
Arioc Daniel 2:14
2. Domnul Isus a venit să cheme la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi ci pe cei:
păcătoşi Luca 5:32
3. Cum se numeşte împăratul care a dat oprirea ca nimeni să nu mai înalţe rugăciuni către vreun dumnezeu sau
vreun om, timp de treizeci de zile:
Dariu Daniel 6:1,7
4. Domnul Isus a zis: Ferice de voi care plângeţi acum, pentrucă voi veţi:
râde Luca 6:21b
5. Pântecele şi coapsele chipului pe care Nebcadneţar l-a văzut în visurile sale erau din:
aramă Daniel 2:32b
V Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Baraba a fost aruncat în temniţă pentru:
a. răscoală Luca 23:19,25
b. furt
c. omor
2. Dumnezeu a închis gura leilor care erau în groapa în care a fost aruncat Daniel, prin îngerul său deoarece Daniel:
a. nu a făcut nimic vrednic de moarte
b. a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu
c. înaintea împăratului nu a făcut nimic rău Daniel 6:22
3. Când Isus s-a arătat celor unsprezece ucenici şi celorlalţi, I-au dat să mănânce:
a. un fagure de miere Luca 24:42,43
b. o azimă
c. o bucată de peşte fript
VI Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)
1. Efeseni 6:1
Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 0,9p/cuv
10 cuv
2. Proverbe 27:2
Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. 0,75p/cuv
12 cuv
3. Exod 15:18
Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci. 0,82p/cuv
11 cuv

Nu lungiți jocul mai mult de 5 minute.

Folosiți acest joc de imitație pentru a capta atenția copiilor, sau pentru a le consuma energia, înainte sau după lecția biblical.

Fiți cât mai teatrali în mișcări și redarea „imiaginii verbale”.

Copii, ce aţi spune de o plimbare cu barca? Continue reading

Încă din anii 1950 a existat în unele Biserici Penticostale din România o formă incipientă de şcoală duminicală, în care copiii repetau cântări, învăţau versetul de aur şi asistau la o lecţie „predică”. Nu existau pe atunci cursuri de pregătire sau materiale didactice; dar după mulţi ani au început să intre în ţară pe diverse filiere, în special după revoluţie. Au existat colaborări cu fraţii baptişti, care pregăteau învăţători în mod subteran de frica regimului communist.

Odată cu trecerea timpului, lucrarea cu copiii a evoluat în bisericile penticostale. Ceea ce a ridicat standardul lucrării, pe lângă materialele care au început să apară, au fost cursurile de instruire ale învăţătorilor. În anul 1993 fratele Pavel Leahu a organizat câteva cursuri de instruire. Un rol important în dotarea lucrătorilor cu material didactic l-a avut şi Societatea Penticostala Misionară Creştină Română  (SPMCR), care a adus în ţară materialul cunoscut sub numele de Biblia în pâslă.

Lucrarea a început să se dezvolte timid, în multe biserici, acolo unde au existat oameni cu inimă pentru lucrarea cu copiii.

Deşi în structura de organizare a Cultului Penticostal există de mulţi ani Departamentul Familii, Tineret şi Copii, dar o formă funcţională la nivel naţional a lucrării cu copiii nu a existat.  În 1999, Dumnezeu a vorbit lui Sami Muică (din Reşiţa) punându-i pe inimă organizarea lucrării cu copiii în bisericile penticostale, la nivel naţional. Dumnezeu l-a călăuzit şi i-a scos în cale oameni potriviţi care să-l îndrume şi mai apoi colegi de slujire. Iată câteva dintre evenimentele importante ale organizării lucrării:

 • În noiembrie 2000, Sami Muică împreună cu Luca Creţan, preşedintele Comunităţii Regionale Oltenia-Argeş, au organizat o conferinţă a învăţătorilor şi viitorilor lucrători de şcoală duminicală din Oltenia.
 • În 31 martie 2001 Sami Muică împreună cu Moise Ardelean, preşedintele Comunităţii Regionale Arad, au organizat în Biserica Penticostală Apele Vii din Timişoara, Prima conferinţă a învăţătorilor de şcoală duminicală de pe raza acestei comunităţi. La conferinţă au participat aproximativ 250 de persoane. În cadrul conferinţei, fratele Moise Ardelean a format un comitet de conducere compus din nouă persoane, iar responsabil al lucrării cu copiii a fost numit Sami Muică.
 • În septembrie 2001, a avut loc recunoaşterea oficială a Departamentului pentru copii al Comunităţii Regionale Arad. În cadrul departamentului, în lunile septembrie – noiembrie, cu ajutorul instructorilor de învăţători au fost instruiţi aproximativ 270 de lucrători cu copiii, în cursul „Ce trebuie să cuprindă programele de şcoală duminicală, nivelul 1“.
 • În ianuarie 2002 au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 20 de persoane.
 • În martie 2002 a avut loc lansarea revistei Mărgăritarul, revista pentru copii, învăţători şi părinţi a Departamentului pentru copii.
 • Pe 23 martie 2002, a avut loc în Biserica Penticostală Elim din Timişoara, “A doua conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad”, la care au fost aproximativ 400 de participanţi.
 • Au urmat o serie de conferinţe organizate în următoarele comunităţi regionale: Bucureşti, Maramureş şi Sătmar, Cluj, Oradea.
 • În luna martie 2003, au fost cooptate noi persoane în echipa de conducere, numărul crescând astfel la 30.
 • În 12 aprilie 2003, a avut loc „A treia conferinţă penticostală a lucrătorilor cu copiii din Comunitatea Regională Arad“, care s-a ţinut la Biserica Penticostală Gloria din Arad. Au fost participat aproximativ 300 de persoane.
 • Din 2003, cu ajutorul lui Dumnezeu şi în colaborare cu fraţii lucrători din conducerea Cultului Penticostal, pastori şi lucrători cu copiii, s-a început procesul de organizare la nivel naţional. Procesul acesta s-a întins în ani şi a făcut paşi destul de mici. S-au întâmpinat multe piedici, uşi închise şi probabil că s-au făcut şi greşeli.
 • În anul 2007 pastorii Titus Ioan Coroban şi Moise Lucaci l-au cooptat pe Sami Muică în echipa de conducere a Departamentului Familii, Tineret şi Copii al Cultului Penticostal, numindu-l responsabil în lucrarea cu copiii şi i s-a dat mână liberă de slujire.
 • Dintr-o dată multe uși s-au deschis şi a început procesul de organizare la nivel național: conferinţe regionale, cursuri de instruire şi proiecte naţionale.
 • Revista Mărgăritarul a devenit revistă naţională la Compartimentul pentru Copii.
 • Ziua de post în fiecare primă joi din fiecare lună, a fost unul dintre proiectele menite să aducă unitate în slujire.
 • Proiectul Concursul biblic Talantul în negoţ a fost „liantul” care a legat lucrarea la nivel naţional şi urmează să o lege şi la nivel european.

 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare cu copiii şi să formăm o mare echipă.