"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Newsletter
Gândul zilei
Flag Counter

Resurse

I.POEZII:

1. Isus Cristos din cer venit

Pentru noi a suferit,

A fost legat, a fost lovit,

Apoi pe cruce răstignit

Şi îngropat şi străjuit.

 

2. A stat trei zile în mormânt,

Isus Hristos, Fiul cel Sfânt,

Apoi din morți a înviat,

Și-acum e viu cu-adevărat.

Continue reading

 

Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”.

SPRE GOLGOTA – cantarea nr.1

1.Spre Golgota, priveam adesea

Spre Golgota, priveai şi tu

Nu-nţelegeam ce e acolo

Nu-nţelegeai ce se petrecu.

Continue reading

 

37

de Alina Frăteanu, Maria Noghi

Ti s-a întâmplat vreodată să intri în casă cu papucii murdari? Şi ce s-a întâmplat? Ai lăsat urme pe podea nu-i aşa? Şi mie mi s-a întâmplat să las urme de papuci pe podea şi ştiti ce am făcut?

descarca lectia aici: Ce te poate curati

144728c

de Andreea Capeti ( Medias)

        În prezența lui Dumnezeu, Moise nu a stat oricum, tot așa și  noi (și eu , și tu) nu putem sta oricum în fața lui  Dumnezeu. Fiecare    dintre noi trebuie să ne dăm jos bocancii   mâniei, limba clevetirii -să nu o mai aranjăm atât de mult, și să  nu mai înnodăm așa de tare  șireturile neascultării!

Descarca lectia aici : Descult sau incaltat (1)

 

heart-shape-balloon-28609031Legati un balon neumflat ( in forma de inima) cu o panglica neagra si  invitati un copil sa umfle balonul. Evident, datorita legaturii nu il poate umfla. Provocati-l sa gaseasca o solutie. Odata dezlegata panglica, copilul va putea cu usurinta umfla balonul.

descarca lectia pdf aici   O_VESTE_BUNA

 

1) Ogoarele au adormit în noapte,
Iar câmpu-i nea, cum gheaţă este râul
Şi albe-s dealurile-depărtate
Cum alb ni-e sufletul şi cald ni-e duhu2) Pe cerul plin de pace se văd stele
Iar altele mai mari coboară-n fulgi.
Sunt mai voioase astăzi, parcă, ele,
Deşi nu e nici una pentru magi.

3) Se-aud colindatarii-n depărtare,
Răsună imnuri sfinte pe pământ,
Iar inimile-nalţă o cântare
Spre slava Celui ce-i în veci Preasfânt.

4) E ZIUA DOMNULUI! E bucurie!
Copii, părinţi şi vârstnici, laolaltă
Ne-am adunat cu toţi la părtăşie
Să ne-amintim de ziua minunată.

5) Când s-a născut ISUS – al nostru REGE
Mântuitorul nostru preaiubit
Ca din păcat, din laţ să ne deslege
Şi să ne dea viaţă-n infinit.

6) Privind în adâncimile iubirii,
Privind la ura grea de pe pamânt,
La haina albă a neprihănirii
Şi la noroiul de pe-al nost’ veşmânt.

7) S-a coborât din ceruri EL – DIVINUL,
Un dulce Soare, un Luceafăr blând
Să stâmpere otrava şi veninul
Ce diavolul aduse înşelând.

8) Căci primii doi vorbiră cu duşmanul
Uitând s-asculte glasul Lui etern
Şi-mbraţişară, negândind, păcatul,
Păşind întâia data spre infern.

9) Şi-atunci, cu mult ‘nainte să se nască
Când omul săvârşise primul rău,
Când grijuri şi nevoi aveau să-l pască
Atunci, aşa grait-a Dumnezeu:

10) Va fi-ntre şarpe şi între femeie,
Între sămânţa ei şi-a lui Satan
O ură veşnică şi-o vraşmaşie
Ce-l va zdrobi sub talpă pe Satan.

11) De-atunci trecură ani de grea durere
Pentru aleşii Tatălui de sus,
Însă aveau în duh o mângăiere,
Că-l vor vedea odată pe Isus.

12) Pe domnul, Balaam cânvda-L zărise,
Dar ÎL vedea pe drum, în depărtare,
O stea care din Iacov răsărise
Şi un toiag de sfântă alinare.

13) Un alt profet vorbi despre MESIA
Că Duhul Sfânt în EL s-a odihni,
ÎNŢELEPCIUNEA, SFATUL şi TĂRIA,
FRICA DE DOMNUL ÎL va insoţi.

14) Când toate-acestea păreau a fi vise
Ce-n noaptea neagră par reale, vii,
Au încolţit în inime aprinse,
Şi-adus-au dimineaţa într-o zi.

15) Noi vă vom spune azi cum ISUS- DOMNUL
S-a coborât în om umil la noi,
A suferit simţind la fel cu omul-
Sărac, îndurerat ţi în nevoi.

16) Noi vă vom spune împlinirea sfântă
A spuselor profeţilor demult
Ce peste tot pe oameni îi încântă
Căci pe pamânt MESIA s-a născut.

17) Trăia în Nazaret, în Galileea
Printre fecioare una preafrunoasă.
Acea fiintă se numea Maria
Şi ea era de Dumnezeu aleasă.

18) Maria- tânără neprihănită-
Frumoasă floare rară din grădini,
Fiinţă paşnică şi preaiubită,
Ca apele din sfintele fântâni

19) Era logodnică a unui june
Neprihănit şi tânăr, şi frumos.
Era tâmplar, cum Biblia ne spune
Şi pentru Domnul Sfânt, om credincios.

20) Dar într-o zi a anului senină,
Când în suspine blânde se ruga,
Cu faţa-n lacrimi şi de pace plină,
Zăreşte-un înger care strălucea.

21) “- O! nu te teme cea de pace plină
Căci Dumneyeu te-a-nvăluit în har,
Cu viaţa-ţi binecuvântată, lină,
Printre femei tu esti argintul rar.

22) Eliberează, dar, a ta inimă
S-alunece în sfinte părtăşii,
Maria! Tu de astăzi vei fi mamă,
Tu vei aduce lumii bucurii.

23) Înaintează-n cânt pe cale
Căci spinii toţo sunt flori de dor,
Sunt stropi ai dragostei prin care,
Vei naşte un MÂNTUITOR..

24) Din Duhul Sfânt EL se va naşte
Şi ÎI vei pune numele ISUS!, ”
“Eu nu cunosc acestea toate,
Dar facă-mi-se după cum ai spus. ”

25) Se duse, mai târziu, în drumeţie
Cu Iosif ce-o-ngrijea cu sfănt respect.
Mergeau la Betleem să se înscrie,
Urmând al lui Cezar August proiect.

26) Călătoriră osteniţi spre locul
Unde-a copilărit Iosif umil
Şi în cetate îi venise timpul
Mariei ca să-L nască pe COPIL.

27) Dar, neavând la han un spaţiu cald,
Un loc de poposire, un locaş
Maria a născut şi într-un grajd,
În iesle-L puse pe copil, gingaş.

28) Atunci se împlinise-o profeţie:
„Tu, Betleeme, nu e;ti ne-nsemnat
Căci vei aduce lumii bucurie –
UN DOMNITOR, AL PĂCII ÎMPĂRAT. ”

29) Păstori ce cunoşteau adânc ţinutul
Oiţele pe-atunci îşi străjuiau.
Ca să nu-i biruiască leneş somnul
Stăteau la foc şi între ei vorbeau.

30) Priveau din când în când înspre desişuri
Vreo fiară să n-atace turma lor,
Când se-auziră-n noapte dulci ecouri
Şi glasuri line se-auziră-n cor.

31) – Aţi auzit? Îngână cel mai tânăr…
Aud un cor ce cântă în văzduh!,
– O, nu răspunse unul. Eşti prea tânăr…
Vei fi iubind şi ti auzi vreun duh.

32) Când pacea se-aşternu în noaptea-adâncă,
Din geamătul pustiei depărtate
Se auzi un cânt din stâncă-n stâncă,
Şi coruri izbucniră toate-odată.

33) – Ia ascultaţi! vorbi-n uimire unul.
– Dar, ia priviţi! Ce se întâmplă oare?
Parcă se-nseninează dulce cerul…
Parcă în noapte se iveşte-un soare.

34) Aud şi văd acum sfintele coruri –
Sunt îngerii ce cântă clar, mereu…
Simt ale heruvimilor ecouri
Ce cântă: “SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT E DUMNEZEU!”.

35) “Să fie pace pe pământul vostru
Între acei plăcuţi lui Dumnezeu,
Iar sus în cer unde-i locaşul nostru,
Răsune :SLAVĂ! SLAVĂ! tot mereu. “

36) De bucuria sfântă, serafimii
Au coborăt din slăvile cereşti.
Arhangheli, luptători şi serafimii
Formau un cor de cete îngereşti.

37) O, ce sublime melodii cântară!
Ce duioşie au adus! Cât foc!
Cînd noaptea rece o înseninară
Ţâşnise dimineaţa-n acel loc.

38) Păstorii, neştiind ce se întâmplă –
De este adevăr sau este vis –
Şi-au aplecat pe iarbă a lor tâmplă
Şi căutau un loc de ascunziş.

39) – Să nu vă temeţi! îngerul rostise
Căci vă aduc din cer o bună veste,
Azi, în Iudeea-n faşă stă în iesle
Un prunc ce din fecioară sfântă este.

40) Azi s-a născut în lume copilaşul
Trimis din cer de Însuşi Dumnezeu.
Suavul ,dulcele copil, gingaşul,
Va mântui pe oameni de cel rău.

41) Cântă apoi cu glasu-i corul sfânt:
„Mărire, slavă-n cerurile-nalte
Lui Dumnezeu. Şi pace pe pământ
Între acei cu sufletele calde. ”

42) Păstorii au pornit apoi spre locul
Care ducea la staulul vestit
Şi fiecare vru să vadă pruncul
Ce s-a născut şi ceru-a înveselit.

43) În graba lor ajunseră la locul
În care se afla cel copil,
Cu o iuţeală mare, văzând pruncul,
Îngenuncheară-n faţa lui umil.

44) O, ce frumos şi blând El şade-n iesle
Şi nici că-i pasă de venirea lor
El a venit aici s-aducă pace
Şi bucurie sfântă tuturor.

45) Cu drag le spuse mama ce-L născuse
C-a fost trimis de Tatăl credincios.
Apoi, flăcăul de la turmă spuse
Cu glasul plin de tremur şi sfios:

46) – Copile scump, al cerurilor crin
Iubire-mi dă azi chipul tău duios,
Doresc dar să fim una pe deplin
Şi-n viaţă tu să-mi dai un sfânt folos.

47) Îngenunche, apoi, sfios bătrânul
Şi ÎL privi cu lacrimi de copil,
I se însenină de-odată chipul
Şi-i zise când ÎL mângîia umil:

48) – O cum putut-ai să laşi ceruri sfinte
Cu bogăţia cea fără de margini
Şi slava pentru care nu e minte,
Nici ochi să o cuprindă în imagini!

49) Te-ai despărţit de-a Tatălui privire
Ca să te naşti în frig şi-n umilinţă.
Te-ai coborât, din Rai, din strălucire
Şi ai venit la noi în umilinţă.

50) Îngenunche apoi sfios un altul
Şi-un altul a îngenuncheat smerit.
Priviră cu un zâmjbet copilaşul
Şi ÎI vorbiră pruncului iubit:

51) „O, scump copile, Dumnezeu e-n tine,
Iar Tu, ODRASLĂ, eşti din Dumnezeu.
Viaţa ştim că de la tine vine
Şi c-ai venit să ştergi al nostru rău.

52) Acum noi ştim că-n orişicare floare,
Şi-n cerul clar, e harul Tău ceresc,
Iar mai presus de lună şi de soare
Se află raiul- tronul Tău regesc…”

53) Grăit-a cel din urmă păstoraşul
Şi au plecat la turme-nbujoraţi,
Duceau în inimă pe COPILAŞUL,
Cântând lui Dumnezeu înseninaţi.

54) Am fi dorit să fim şi noi acolo,
Să-L sărutăm, să ne-nchinăm smeriţi,
Dar ştim ca-I viu şi azi Mântuitorul,
Şi ne-a făcut ai cerurilor prinţi.

55) Am fi dorit să-i auzim pe îngeri
Cum cântă-n cor, slăvind pe Dumnezeu,
Dar şi azi cântă-n ceruri îngeri,
Când un căzut se-ntoarce de la rău.

56) L-au aşteptat preoţii, cărturarii,
Crezând că mai târziu EL va veni.
Se împietriră, nu-l luară-n seamă
Şi astfel diavolul îi amăgi.

57) Dar toţi acei ce au vegheat în noapte,
Păzind ce au primit de stăpânit,
Au auzit a îngerilor gloate
Şi pe Isus în viaţă L-au primit.

58) Tot astfel va veni şi timpul
Când se va-ntoarce ca judecător
Şi mulţi cred azi că nu e cazul
Ca să revină dup-al său popor.

59) Dar eu vă spun prin Duhul Celui veşnic:
Venirea lui Isus e chiar în prag!
Un ceas mai e, o clipă, dar în sfeşnic
Aţi mai turnat sfânt untdelemn cu drag?

60) Iar voi ce-ati şovăit în aşteptare
Uitând ce mult sunteţi de EL iubiţi,
Treziţi-vă din lunga zbuciumare,
Şi îndrăzniţi! La el sunteţi primiţi

 

  1. A căzut o stea

Steluţă de nea

Pe urechea mea

Şi mi-a povestit

Până s-a topit

Basmul unui vis

Pe care l-a scris

Pentru cei mărunţi

Nu pentru cărunţi.

Şi steluţa mea

Astfel povestea:

 

  1. I.                   POVESTE DE CRĂCIUN

1.Într-o seară, într-o noapte de Crăciun

În Betleem , în Iudeea după cum păstorii spun

Bunul Iosif şi Maria de departe au pornit

Şi s-a întamplat acolo ceva nemaipomenit.

 

     (: S-a născut Pruncul Sfânt

        Pace vouă pe pământ

        Nu uitaţi să fiţi mai buni

        Şi să credeţi în minuni 🙂

 

2.Magii au venit atunci când soarele-a apus

Aur, smirnă şi tămâie pentru Prunc ei au adus

Steaua revărsa lumina ne-ncetat asupra lor

Şi ţinându-se de mână îngerii cântau în cor.

 

3.Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii

Deşi au trecut ani mulţi, mai mulţi de 2000

Doar aşa Crăciunul are pentru toată lumea rost

Să vă fie cald în suflet, spuneţi voi copii, cum a fost?

 

2. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

 

3.Dar deodată… iat-o fără glas…

Ce oştean alături i se-arată?

Uşa doar e cu zăvorul tras

Şi fereastra, bine încuiată.

 

4.Cu o faţă cum în lume nu-i,

Un străin în zale o priveşte.

Ce luceferi sunt în ochii lui!

Ce izvoare-n glas când îi vorbeşte!

 

5. ”Pace ţie, cea primită-n har!

Domnul e cu tine-n veşnicie!

Binecuvântată eşti tu dar

Şi aleasă-ntre femei, Marie!”

 

6.Tulburată ea privea acum,

Neştiind ce trebuie să creadă.

Nu putea-nţelege nicidecum…

Ce virtuţi îi stau în cer dovadă?

 

7.”Nu te teme!” îngerul vorbi.

“Dumnezeu te-a îndrăgit nespus.

Iată… un copil vei odrăsli

Şi-I vei pune numele Isus!”

 

  1. II.                 NOAPTE DE CRĂCIUN

1.Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti

Cu lumini strălucitoare, bucurii vesteşti!

Că la Betleem s-a născut un Prunc

Fiul Tatălui din ceruri, Pruncul Sfânt.

 

S-a născut Isus, viaţă ne-a adus,

Bucuria este mare în cer şi pe pământ

Îngerii în cor slăvesc pe Salvator

Pace pe pământ şi bună-nvoire.

 

2.Blând şi drăgălaş, dulce copilaş

Ne-a adus din cer lumină, dragoste şi har

Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump

Fiul Său răscumpărare pe pământ.

 

3.Magii îl cinstesc pe Fiul ceresc,

Păstorii îngenunchează, cu drag Îl privesc

Cinsteş-te-L şi tu cu viaţa ta,

Cu credinţă şi iubire, nu uita!

 

8.Iosif, bărbatul ei era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.

9.Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis:”Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele ISUS, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale.”

10.În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

11.Iosif,  s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

12.Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

  1. III.              MITITEL ŞI DRĂGĂLAŞ

1.Mititel şi drăgălaş

Este Sfântul copilaş

Cel născut în Betleem

Mântuire-n El s-avem.

 

(:Da! (: Laudă, să-I aducem 🙂

Azi şi-n veci de veci mereu

(: Laudă, să-I aducem 🙂

Fiului de Dumnezeu.:)

 

2.Poartă nume minunat

Că e Fiu de Împărat

Noi cu toţii îl iubim

Inima i-o dăruim.

 

3.Nu e nume mai presus

Ca al Domnului Isus

Nici în cer, nici pe pământ

Căci El este Pruncul Sfânt.

 

13.În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

 

14.Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

 

15.Dar îngerul le-a zis:”Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, astăzi în catatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul.”

 

16.Eu sunt păstor de când mă ştiu

Am turma pe coline,

Dar niciodată n-a venit

Un înger pân’ la mine.

17.În noaptea asta însă cred

Că-i vis sau vreo minune,

Că ceru-ntreg e încărcat

De îngeri, o mulţime.

 

18.Eu sunt păstor din tată-n fiu

Din fluier ştiu să cânt tare

Dar niciodată n-am auzit

Un cor atât de mare.

 

19.Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

“SLAVĂ LUI DUMNEZEU ÎN LOCURILE PREA ÎNALTE ŞI PACE PE PĂMÂNT ÎNTRE OAMENII PLĂCUŢI LUI!”

 

  1. IV.              S-A NĂSCUT

 

1.Un înger din cer venind la păstori

Le spuse cu glas blând: “Să nu vă temeţi

Azi în ieslea din Betleem

Cel din vecie-a luat chip de om.”

 

(: S-a născut Cel făr’ de-nceput

Din iubire la noi a venit

Veniţi dar la iesle să ne-nchinăm

Inima în dar să îi dăm 🙂

 

2.În grabă s-au dus găsind pe Isus

Un Prunc înfăşat şi culcat într-o iesle

S-au închinat şi-au mărturisit

Ce le-a spus îngerul despre Isus.

 

20.După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.

21.Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.

 

22.Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.

 

23.Apoi i-a trimes la Betleem şi le-a zis:”Duceţi-vă de cercetaţi cu deamănuntul despre Prunc şi când îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”

 

24.După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.

 

25.Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat, apoi şi-au deschis visteriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.

 

26.În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

 

  1. V.                NINGE PE STRĂZI

 

Ninge pe străzi, cad fulgi de zăpadă

Ninge pe străzi, e iar Crăciun

Prin fulgi copiii merg iar cu colindul

Este timpul dragii mei să ne amintim!

 

1.În acel ţinut păstorii, turmele-şi vegheau

Când îngerul de-odată, din slavă le vorbi:

“Vi s-a născut urmaş lui David, un Mântuitor

Şi înfăşat pe paie, în iesle-L veţi găsi”.

 

Din cer cu el, cor de îngeri cântă

Un cântec nou ei azi ne-au adus:

“Slavă în cer şi-ntre oameni pace

Că astăzi în Betleem Isus s-a născut”.

 

2.Dintr-o ţară-ndepărtată magii au pornit

Şi L-au găsit pe Împărat călăuziţi de-o stea,

Când L-au văzut s-au închinat cu faţa la pământ

Tămâie, smirnă, aur, ei i-au adus în dar.

 

Aur i-au dat, aur pentru Rege

Smirnă i-au dat, pentru prooroc

Mare Preot, ei i-au dat tămâie

Inima i-au dat în dar când s-au închinat.

 

3.A venit Isus pe lume ca Mântuitor

Păstori şi magi venit-au şi I s-au închinat

Şi astăzi iarăşi e Crăciun şi ieslea Lui e-aici

Dar tu ce faci? Tu I te-nchini sau Îl nesocoteşti?

 

Ninge pe străzi, cad fulgi de zăpadă

Ninge pe străzi, e iar Crăciun

Prin fulgi copiii merg iar cu colindul

Este timpul dragii mei să ne amintim!

 

27.De e sărbătoare, să fie

De Crăciunul acesta unic,

Lui Isus să-I facem bucurie,

Nu legendei sau stelei feerie

Sau a celui în roşu bunic,

A venit Salvator să ne fie!

 

28.De e sărbătoare, s-avem

De Crăciunul acesta iubit,

Lui Isus inima să-I predăm,

Nu mitului păgân ce serbăm

Sau desmăţului-n creştinism poleit,

S-a născut Domn Ceresc să avem!

 

29.De e sărbătoare, să ştim

De Crăciunul acesta de dor,

Lui Isus vestitori să Îi fim,

Nu reclamelor pentru care robim

Sau religiei ce e de decor,

S-a-ntrupat Adevărul, să ştim!

 

 

      O, HAIDEŢI SĂ DESCHIDEM LARG INIMILE NOASTRE

      ŞI PRUNCULUI SĂ-I PREGĂTIM LOCAŞ PLĂCUT

      SĂ NU-L LĂSĂM AFARĂ, ÎNTR-O IESLE,

      CI SĂ-L PRIMIM CA DOMN, MÂNTUITOR ŞI SCUT.

 

  1. VI.              SUNĂ PESTE TOT

 

Sună azi peste tot mii de melodii

Pe pământ şi sus în cer calde armonii,

Clopoţei de argint tremură în vânt

Veste dau că s-a născut Mesia pe pământ.

 

1.Slavă sus în cer lângă tronul sfânt,

Între oameni pace fie pe pământ;

Cu păstori şi magi să-I cântăm în cor,

Să ne închinăm iubitului Mântuitor.

 

2.Lângă ieslea Ta am adus în dar

Inima curată pe al Tău altar,

Să purtăm în zbor vestea tuturor

Că în Tine pot găsi al lor Mântuitor.

 

 

 

 

 

AMIN!

 

1. Clipoceau pe bolta stele argintii
În acea noapte rece și senină,
In întunecimea vremii de atunci,
Mesia Hristosul, trebuia să vină.

2. Întregul cer era în sărbătoare
Căci Dumnezeu din slăvi, de sus,
Din dragoste pentru-omenire,
Trimise-n lumea noastră pe Isus.

3. Din cer un înger a venit s-anunțe
Că se-mplinise acum profeția,
Că-n ieslea cea din staulul din Betleem
S-a născut cel așteptat ,,Hristos Mesia”.

4. Se scufundase-n noapte Betleemul
Dormea de mult nepăsător și liniștit,
Dar în adânca noapte a tăcerii,
Un cor ceresc acum cântând s-a auzit.

5. Nu se-auzise până-acuma niciodată
Așa sublimă și frumoasă simfonie
Căci corul îngerilor nu a mai cântat
Pe mica Betleemului câmpie.

6. Și răsuna al îngerilor cânt în noapte
Căci s-a născut lumii-un Mântuitor,
Iar omenirea ce-n moarte și în păcat zăcea
Avea de-acum pe veci de veci un Salvator.

7. Iar vestea bună ce în noapte răsuna,
Acei dintâi ce-o auzeau, erau păstorii,
Care făceau de strajă-n jurul turmelor de oi
Ce trebuiau ca să vegheze până vor apare zorii.

8. Fiind cuprinși cu toți de-o teamă sfântă În noapte au pornit spre staul ca să vadă
Dacă vestirea bună ce ei o primiră
Era întocmai, reală și adevarată.

 

CÂNTARE

9. Când ei ajunseră la ieslea cea din staul
Mare le-a fost uimirea dar și bucuria
Când au văzut în iesle pruncu-n scutece-nfășat,
Iar lângă El sezând pe Iosif și Maria.

10. Era întocmai, așa cum lor li se vestise
De acel înger pe a Betleemului câmpie
Și-L lăudau și Îl slăveau pe Dumnezeu
Și au vestit la toți de-atunci cu bucurie.

11. Intreg văzduhul era-nmiresmat
De acea veste buna-a mântuirii,
Pe Mesia acel de veacuri așteptat
Tatăl din ceruri Îl trimise omenirii.

12. Pace, pace de-acum și bună învoire
Să fie între oamenii plăcuți Lui, pe pământ
Așa a răsunat în acea noapte sfântă,
Al îngerilor dulce, frumos, sublim cânt.

13. Să ne unim și noi cu toți în cântec,
În noaptea asta sfântă cu îngerii în cor,
Să-L lăudăm și să-L slăvim pe Dumnezeu,
Căci ne-a dăruit ce-a avut mai bun, nou
ă tuturor.


CÂNTARE

 


14. Isus Hristos ce-a coborât în lumea noastră
Ne-a adus pe veci salvarea, mântuirea
Ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl ceresc,
De bucurie să tresalte astăzi toată omenirea.

 

15. Cei ce-au intrat în Sărbătoarea sfântă

Şi prin credinţa-n El sunt mântuiţi,

În fiecare zi cu drag îi cântă,

Sunt buni la inimă, blânzi şi smeriţi.

 

16. Vino şi tu prietene degrabă

Numai Isus te poate mântui,

Întoarce-te din calea ta pribeagă,

Întoarce-te la El până e zi.

 

17. O, dacă-ai şti ce Sfântă Sărbătoare

Tu poţi să ai dacă-L primeşti acum,

Ce bogăţii de har şi de-ndurare,

Tu poţi avea cu El pe-al vieţii drum!

 

CÂNTARE

18.Din dragoste Isuse, Te-ai coborât la noi

Şi Te-ai născut în iesle, înconjurat de oi

Căci nicăieri Maria un loc nu a aflat

Să nască pe Mesia, al lumii Împărat!

 

19. Înfăşurat în scutec şi aşezat în fân

Va deveni cândva Acel Măreţ Stăpân

Ce plin de îndurare şi dragoste cerească

Păcatul va spăla… murind, să mântuiască!

 

20. Din miile de stele, o stea poartă solia

Şi duce-n lume vestea că S-a născut Mesia…

În ceruri mii de îngeri se bucură în cor

Căci S-a născut Isus, al lumii Salvator!

 

21. Vă bucuraţi în Domnul… cântaţi, cântaţi popoare

Şi tot pământul astăzi să fie-n sărbătoare,

Căci din iubire sfântă, în Prunc S-a întrupat

Acel din nemurire… Mesia, Împărat!

CÂNTARE

22. E mare sărbătoare în cerul minunat,

Căci s-a născut Isus, Prunc binecuvântat.

Cerul întreg răsună de-al îngerilor cor,

În cer e bucurie, se aude cântul lor.

 

23. Cerul e în sărbătoare, frumos împodobit,

Cu stele luminoase ce spun: “Bine-ai venit!”

Se aude lin cântarea: “Osana, Prunc prea sfânt,

Bine-ai venit din ceruri, la noi, jos pe pământ!”

 

24. E sărbătoare mare, cerul s-a luminat,

De slava multor îngeri, ce-I cântă neîncetat.

Osana, aliluia, cântăm şi noi în cor,

Lăudându-l pe Mesia, al nostru salvator.

 

25. Îţi dăm cinste, onoare, spunem: “Bine-ai venit,

Isus Hristos, Mesia, în veci să fii slăvit!”

Nu-ţi dăm argint şi aur, nici smirnă şi tămâie,

Îţi dăm a noastre inimi, o Doamne, pe vecie.

 

 

 

1. Copile sfânt, ce-ai coborât

Din slăvile senine,

Te salutăm de mii de ori

Cu cântece sublime:

 

 

CÂNTARE: ÎN BETLEEM AZI

%În Betleem azi,

 În Betleem azi

 E o mare minune.%

 

 Cor:%Hristos se naşte, Domnul coboară,

 Îngerii cântă, magii Îl adoră,

 Păstorii aleargă, ieslea o-nconjoară,

 Mari minuni se întâmplară.%

 

 %Îngeri şi oameni,

 Îngeri şi oameni

 Să-I cânte împreună.%

 

%Toţi să -I dăm loc, 

 Toţi să-I dăm loc,

 În inimi să se nască.%

 

 %Căci El a venit,

 Căci El a venit

 Să mântuie poporul.%

 

 

2. Şi te iubim , cum n-am iubit

Pe nimenea vreodată,

Căci scump ne eşti şi drag, Isuse,

Eşti viaţa noastră toată.

 

3. Dacă vrei să ţi se arate

Îngeri albi, strălucitori,

Vino să-ngenunchi la rugă

lângă oi, lângă păstori…

 

4.Dacă vrei să vezi aievea

stele sfinte şi minuni,

vino să-nsoţeşti pe cale,

ca un mag, pe magii buni…

 

5. Dacă vrei să afli taina

dragostei fără hotar,

vino să privim în staul

şi din staul, la Calvar…

 

 

CÂNTARE: S-A NĂSCUT ÎN BETLEEM

S-a născut în Betleem, Aleluia

Fiu de om şi Dumnezeu, Aleluia.

 

Cor: LAUDĂ-L, LAUDĂ-L,

         LAUDĂ-L PE EL CÂNTÂND, ALELUIA:

 

Dumnezeul minunat, Aleluia

Într-o iesle s-a-ntrupat, Aleluia.

 

Într-o zi Îl vom vedea, Aleluia

Veşnic noi Îi vom cânta, Aleluia.

 

 

6. Chiar de-afară este rece,

Şi căldura s-a tot dus…

De pe uliţi, sună vestea:

“ASTĂZI, S-A NĂSCUT ISUS!”

 

7. Pe la case, pe coline,

Se văd cete de copii

Care cîntă toţi: “Mărire,

ASTĂZI, S-A NĂSCUT ISUS!”

 

8. Hai, deschide şi tu uşa,

Fă-I loc şi în viaţa ta

Şi du mai departe vestea:

“El e mîntuirea mea!”

 

9. Nu sărbătorii să semeni

Cu ce face lumea jos…

Tu slăveşte-L şi te roagă,

Şi-o să ai adînc folos!

 

10. Să cântăm cu toţi în cor,

S-a născut Mesia.

El e Domnul domnilor,

Mare-i bucuria.

 

11. S-a născut Isus Hristos,

Mare sărbătoare,

El e marele Împărat,

Lui să-I dăm onoare.

 

12. Să-i cântăm, să-L lăudăm,

Răsunând cântarea.

Pe El să-L glorificăm,

Să răsune zarea.

 

13. Osana, Aleluia,

Din inimă-Ţi cântăm,

Osana, Aleluia,

Te binecuvântăm.

 

14. Astăzi răsună zarea,

De-al îngerilor cor,

Cu toţi cântă cântarea,

Răsună cântul lor.

 

15. Azi Te serbăm Isuse,

Spunem: Bine-ai venit,

Rămâi în viaţa noastră,

Rămâi pân la sfârşit.

 

CÂNTARE

 

16. S-a născut Isus Mesia,
Mântuirea-n  El ni-e dată,
Simfonia mântuirii,
Azi răsună-n lumea toată !

17. Iar mesajul ei cel dulce
Pentru-ntreaga omenire,
De la Împăratul Păcii,
E « Pace, Bună-nvoire ».

18. S-a născut Isus Mesia,
Este sfântă sărbătoare,
Vino azi și tu și eu
Să-i aducem închinare.!

19. S-a născut Isus Mesia
El al Păcii Împărat !
In cetatea Betleem
Dumnezeu s-a întrupat!

20. Nașterea Lui S-o vestim
Cantând toți de bucurie
Cum păstorii au cântat
Pe-a Betleemului câmpie !

 

CÂNTARE

 

21. Blând, smerit și-n sărăcie

Într-un staul lângă oi,

Coborî din veșnicie

Domnul Isus pentru noi.

 

22. Cântecul răsună tare

Peste deal și peste vale,

S-a născut Pruncul Preasfânt,

Pace vouă pe pământ!

 

23. Îngerii îi cântă-n cor,

Universul i se-nchină,

Luna, stelele-L ador,

El e viață și lumună.

 

24. Bucurați-vă popoare,

Lăudați pe Dumnezeu,

Bunătatea Lui e mare,

Ni L-a dat pe Fiul Său.

 

25. Admirați-L și cântați,

Mare este bucuria,

Scumpii mei surori și frați,

Astăzi s-a născut Mesia!

 

 

 

1. În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.

 

2. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

 

3. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:

 

4. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

 

5. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”

 

6. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

 

7. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

POEZIE 1.Azi a răsărit o stea,

   Ca un far luceşte ea,

   Şi-n a ei lucire sfântă

   Corul îngerilor cântă:

 

 

CÂNTARE: EMANUEL

Un semn vor primi toţi, fecioara Prunc născând

Un fiu de om purtând în El vecia Celui sfânt!

El este Slava lumii, Lumina-n orice greu

Speranţa pentru cei ce Îl primesc ca Dumnezeu!

 

REFREN:   Emanuel, Dumnezeu cu noi!

                     Şi când El ne sprijină

                     Cine ar sta-mpotrivă?

                     Căci El e cu noi, Emanuel!

Pentru toţi cei ce stau în negura grea

Lumina de Sus s-a ivit!

Şi toţi cei ce-aşteaptă în credinţă,

Priviți, ce dar am primit!

 

REFREN: Emanuel…

Deci, tu, ce vei răspunde? auzi chemarea Sa?

Acelui care ne-a salvat murind pe Golgota!?

Nu este înălţime şi nici un loc adânc

În care să n-ajungă braţul Său şi glasu-i blând.

 

                                       REFREN: Emanuel…

 

 

2. Inimă! Deasupra ta

    Nu vrei să răsară-o stea?

 

3. Să fii ieslea minunată

   Unde steaua se arată

   Vestind solia cerească

   Unde Isus să se nască?

 

4. Nu vrei să-L ai dar de sus

    Pe Copilul sfânt Isus

    Şi să cânţi necontenit:

 

5. ,,Azi o stea a răsărit,

     Iar Isus născutu-S-a

     Pentru veci în viaţa mea!”

 

 

                                               

CÂNTARE: S-A NĂSCUT  DOMNUL  CRISTOS  ISUS

1. S-a născut Domnul Hristos Isus

Ca Mântuitor venit de sus

Într-un grajd sărac la Betleem

Haideţi toţi ca să-L vedem.

 

REFREN:  Toţi cu inimi de iubire

                    Să- I cântăm neîncetat

                    Domnului venit pe lume

                    Căci El ne-a răscumpărat.

 

2. Îngerii din cer –n cântarea lor

Ne-au vestit-o nouă tuturor

Că pe lume Domnul a venit

Ca Mântuitor iubit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

3. În a nopţii beznă păstoraşi

Păzeau oile lor pe imaş

Slava Domnului a-nvăluit

Şi ei s-au înveselit.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

4. Magi cu daruri multe au venit

Pruncului Isus le-a oferit

Închinându-se în faţa Lui

Mulţumindu-i Domnului.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

5. Hai şi noi acum să ne-nchinăm

Inimile noastre azi să-i dăm

Să-I cântăm cu îngerii de sus

Slavă Domnului Isus.

 

REFREN: Toţi cu inimi….

 

 

POEZIE

6. Hai la iesle, la Isus

Hai la iesle, la Isus

Lui să ne-nchinam

Pe Mesia cel dorit.

Toti sa-L adorăm.

 

7. Stă ‘ntr-un grajd pe paie pus

Copilașul bland

Ingerii deasupra Lui

Se aud cântând.

 

8. Să-L adoare plini de dor

Merg păstori grabiți

Când ei văd pe Emanuel

Plâng de fericiți.

 

9. Hai și noi cu-același dor

Hai spre a-L slăvi

Copilașul dulce drag

Blând ne va zâmbi.

 

10. Din cer, un înger luminos

O veste bună ne-a adus:

Că s-a nascut Isus Cristos,

Cel așteptat cu dor nespus.

 

11. De mii de ani, fagăduit

Strămoșilor din Paradis,

De lume azi s-a îndurat,

Și raiul iar n-i l-a deschis.

 

CÂNTARE

 

POEZII

 

12. E o zi binecuvântată
Mântuitorul, S-a născut
Această zi a fost lăsată
De Cel, ce lumea a făcut.

13. E-o zi de binecuvântare
Când steaua Lui, străluce sus
Lumii aduce înștiințare
Căci astăzi, s-a născut Isus.

14. Jos într-un staul lângă vite
Isus, pe lume a venit
Îngeri mulți au venit să-I cânte
De la magi, daruri a primit.

15. Păstorii, I S-au închinat
Și mielușei, I-au dat în dar
Toți cei prezenți s-au minunat
De Pruncul mic si plin de Har.

16. Chiar cerurile s-au deschis
Și îngerii, pe rând veneau
A fost așa cum s-a prezis
Ei, osanale îi cântau.

17. În noaptea asta minunată
Când, cerurile s-au deschis
Când îngerii-n alai se arată
Și  totul pare a fi un vis.

18. În lume, S-a născut Mesia
Cel, așteptat de omenire
La El este Împaărăția
În care avem mântuire.

19. Noi, lui Isus să ne-nchinăm
Slavă să-I dăm, neîncetat
Cu cinste să Îl onorăm
Prin El, iertare-am capatat.

20. Lumina lumii e Isus
De-L vom urma, viață o s-avem
Și vom ajunge în cer sus
De ascultare, o sa-I dăm.

21. Noi, prin El vom fi mântuiți
În Cer cu Tatăl, sus vom sta
La Tronul Său vom fi primiți
De-L ascultăm, si-L vom urma.