"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Newsletter
Gândul zilei
Flag Counter

Resurse

asculta cantarea aici:  http://www.youtube.com/watch?v=FNg-ECfK0zE

Iata vine Regele înspre Ierusalim

Orasul îşi deschide porţile spre Cel Divin

Multimea Îl asteaptă, cu flori drumul este plin

Copiii Îl cinstesc cu ramuri de finici în mâini

Vine Regele înspre Ierusalim.

 

Iată, vine Regele, dar Regele-I umil

Nu-I îmbrăcat în slavă, ci călare pe-un asin;

Priveşte spre cetate şi Îi plânge inima

Căci cei ce Îl aclamă, mâine Îl vor condamna

Vine Regele,dar Regele-I umil.

 

Iată, vine Regele, dar Regele-I un Miel

Ca jertfă fără pată este dat de Tatăl Său;

El vine să plătească preţul pentru vina mea

Nu-i dragoste mai mare decât viaţa să Şi-o dea.

Vine Regele să-Şi dea viaţa Sa.

 

Iată,vine Regele şi la inima mea

Eu, poarta Îi deschid să intre cu iubirea Sa

El vrea sa-mi schimbe viaţa, vrea s-o schimbe şi pe-a ta,

O, nu-L lăsa afară, hai deschide-I nu mai sta,

Vine Regele azi la inima Ta.

 

Puteti asculta cantarea aici     http://www.youtube.com/watch?v=Q4kuxkQ5Zsg&list=PLD5EBFAFA3CAFFB26

Pe cruce sus, pe cruce sus
Tu ai murit o scump Isus
Prin moartea Ta noi să trăim
Şi fericiţi pe veci să fim.
Pe cruce sus, pe cruce sus
Tu ai murit o scump Isus
Prin moartea Ta noi să trăim
Şi fericiţi pe veci să fim.

Bătut ai fost şi pălmuit
Isuse scump, Isus iubit
Cu spini ai fost încoronat
Isuse dulce Împărat

Ca prin coroana Ta de spini
S-avem pe veci cununi de crini
Obrazul Tău ţi-a fost scuipat
În ziua când te-au judecat
Iar Tu duios la ei priveai
Căci îi iubeai, căci îi iubeai
O cruce grea ţi-au pregătit
Să mor pe ea ca osândit.

Osânda noastră ai luat
Blestemul greu l-ai ridicat
În veci de veci să fii slăvit
Isuse scump, Isus iubit..
Osânda noastră ai luat
Blestemul greu l-ai ridicat
În veci de veci să fii slăvit
Isuse scump, Isus iubit..

 

Poti  asculta cantarea aici http://www.youtube.com/watch?v=AKX52-L6Vl8

Zorii dimineţii se ivesc pe cer

Totul pare că s-a stins ca un mister

Dar deodată mi se-arată o lumină minunată

Este îngerul ce veste mi-a adus

.

Isus este viu, de ce-L căutaţi aici

Domnul a-nviat şi moartea a învins

Boldul morţii pentru veci de veci Isus l-a biruit

Preamăriţi pe-Acela ce ne-a mântuit

 

Cantarea poate fi ascultata aici: http://www.youtube.com/watch?v=SKpX5xrf1a0

Sub covorul sclipitor de nea

Să tresalte iar pământul vrea

Într-o zi ca azi el l-a primit

Pe-al său Creator.

Pentru mine Isus a venit

Ca Prunc într-o iesle umilit

Mii şi mii de îngeri I-au cântat

Dar eu ce să fac?

 

Un Crăciun înseamnă dragul meu

Întâlnirea ta cu Dumnezeu

Inima ta să i-o dai s-o umple

Cu prezenţa Sa, cu pace, bucurie;

Mii şi mii de îngeri vor cânta

Steaua ieslea ţi-o va lumina

Şi vei ştii atunci prieten drag

Ce-nseamnă un Crăciun.

 

Multe daruri poate ai primit

Sub un brad frumos împodobit

Dumnezeu ţi-a oferit un dar,

Nu-L refuza.

Pentru tine Isus a venit

Ca Prunc într-o iesle umilit

Mii şi mii de îngeri I-au cântat

Ce vei face tu?

Cantarea poate fi ascultata aici:http://www.youtube.com/watch?v=rBHZ25_OZnU

1. Mulţi ani vă dorim la toţi

 

Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi

 

Mulţi ani să trăiţi la toţi

 

Vă dorim, fiţi fericiţi.

 

 

 

Doar El, numai, Domnul Isus poate să dea

 

Doar El, numai, mulţi ani poate să dea.

 

 

 

Domnul coboară-n fulgi de nea

 

Zăpadă albă pe câmpii

 

Şi paşii Săi lasă aşa

 

Belşug în urma Lui.

 

 

 

2. Ani buni vă dorim la toţi

 

Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi

 

Ani buni vă dorim la toţi

 

Ani buni şi fericiţi. (fine)

 

 

 

Doar El, numai, Domnul Isus poate să dea

 

Doar El, numai, an nou bun poate da.

 

 

 

Domnul din cerul Lui acum

 

Să vă dea El un an nou bun

 

Şi paşii Lui să lase iar

 

Belşug în urma lor.

Biblia

  De  Bulzan Marian Gigel

E o carte, ce stă scrisă,
Din vechime, prin milenii,
Ce răzbate noaptea minţii
Şi va biruii decenii!

Cartea asta nu-ncetează
Ca să schimbe, să transforme,
Mintea o înseninează
Dar, lucrează-n multe forme!

Cititorul ce-o studiază
Biblia, zilnic, tot mereu,
Întâlneşte-n foaia scrisă
Pe măreţul Dumnezeu!

Foaia albă, slova neagră,
Litere se scriu pe foaie!
Astfel Dumnezeu lucrează
Şi pe inimă dictează!

Nu există om în lume,
Care să nu fi citit
Să n-ajungă-n cunoştinţa
De-a putea fi mântuit!

Nu e simplă cartea asta!
Ea e cartea tuturor!
Căci prin ea vorbeşte Domnul.
El, e cartea cărţilor!

 

 

 

Biblia

De Maria Luca

O comoară fără margini
Este-a Domnului Cuvânt,
E fântâna veşnic vie
Păzită de Duhul Sfânt

Oază plină de verdeaţă
În deşertu-acestei lumi,
Este Cartea ce ne-nvaţă
Zi de zi să fim mai buni!

Biblia e drumul care
Ne va duce-n ceruri, sus,
Moştenirea fără preţ
Ce-i lăsată de Isus!

Dintre filele Scripturii
Se descoperă Iubirea
Ce-a-nfruntat calvarul crucii
Să ne-aducă mântuirea!

Biblia e vocea sfântă
Ce poporu-nştiinţează
Să aştepte-n rugăciune
Şi cu mintea veşnic trează,

Căci e timpil pe sfârşit,
Doar puţin a mai rămas…
De venirea Lui în slavă
Ne desparte doar un pas!

Să păstrăm ulei în vase
Pentru nunta Mielului,
Când în zbor de porumbei
Vom fi noi, mireasa Lui!!!

 

Biblia
de Viorel Balcan


Biblia, nu-i doar o carte,
Un roman cu pagini multe.
Ea e vocea ce vorbe
ște,
Celor care vor să asculte.

Biblia, nu-i doar volumul,
De pasaje și cântări.
E o întreagă  bibliotecă
Ce răspunde la-ntrebări.

Biblia, e dicționarul,
Ce-mi explică pe-n
țeles,
Cine sunt în ne
știință,
Sau ce via
ță mi-am ales.

Biblia, e abecedarul,
Ce mă-nvață să citesc.
Este ghidul ce-mi arată,
Cum prin Duhul să trăiesc.

Biblia, ne este pasul,
Cel dintâi făcut odată.
E ,, Divina’’ insuflată,
De Dumnezeiescul Tată.

Biblia, e semaforul,
E sistemul de alarmă.
Este vocea care strigă,
Eu-lui, să nu mai doarmă.

.

 

 

Biblia, e prima treaptă.
A unei scări ce duce-n sus.
Este solul ce îndeamnă,
Să venim azi, la Isus

 

Biblia, nu-i amăgirea,
Ce in inimi a stârnit,
Scuza, că-i voluminoasă,
Neîn
țeleasă la citit.

Biblia, este Cuvântul,
Celui cărui azi mă-nchin.
Biblia, e glasul tainic,
Celui care-I ,, Da și Amin’’.

Biblia

De Petre Dugulescu

 

Din mii și miliarde de volume,
Din tot ce oamenii au scris cândva,
Mai scumpă decât ori
șice pe lume,
E cartea vie
ții, sfântă, Biblia.

Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul,
Prin ea cunoa
ștem tot ce a făcut;
În ea se oglinde
ște viitorul
Și sutele de veacuri ce-au trecut.

Prin ea vorbește Domnul omenirii
Și-i spune să se-ntoarcă din păcat.
Din ea 
țâșnesc izvoarele iubirii
Și Sângele ce ne-a răscumpărat!

Ea nu-i o carte ca și celelalte,
Ea e Cuvântul Celui ve
șnic Sfânt,
E taina lucrurilor preaînalte,
Ce a lăsat-o Domnul pe pământ.

Și cartea-asta plină de-ndurare
Îmi spune mie că sunt păcătos,
Că eu eram sortit pentru pierzare
Însă în locul meu  muri Hristos…

O, câtă pace, câtă fericire,
În Cartea asta sfântă am găsit!
Oceane, mari și fluvii de iubire,
În sufletul meu gol au năvălit.

Viața mi-a umplut-o de lumină,
Și-n pieptul meu un cer întreg a pus,
M-a ridicat din pulbere 
și tină
Și mi-a-ndreptat privirea spre Isus.

 

 

Mi-a dat putere să iau Crucea-n spate,
Mi-a dat ce alte căr
ți nu pot să dea;
Bel
șug de pace și de bunătate,
Am câ
știgat citind mereu în ea.


O, Carte Sfântă, Biblie divină,
Te-oi adora 
și te-oi iubi mereu,
Pe calea-ngustă Tu îmi e
ști lumină
Și pașii mi-i îndrepți spre Dumnezeu!

Prin cartea asta poți primi iertare
Și tu, ascultătorule iubit,
Și viața ta va fi o binecuvântare,
A
șa cum tu nicicând nu te-ai gândit!

Și vei vedea că Domnul e iubire
Și-L vei simți lucrând în viața ta,
Descătu
șat de pofte și de fire
Pe El cu bucurie-L vei urma.

O, nu respinge Harul Mântuirii,
Nu refuza chemarea ce-o auzi;
Întoarce-te din bezna rătăcirii
Și nu-ncerca de Domnul să te-ascunzi.

Căci soarele și luna vor dispare,
Se vor topi 
și ceruri, și pământ!
Dar neclintit rămâne-va-n picioare
Pe veci de veci al Domnului Cuvânt!

 

 

Cântece

Citeşte Biblia

 

Citeşte Biblia

Roagă-te mereu –3ori

Dacă vrei să creşti !

      % Dacă vrei să creşti !%

 

 

%Strâng Cuvântul Tău

în inima mea să nu păcătuiesc

 împotriva Ta. %

 

Domnul meu e bun Mă păzeşte-n noaptea grea,

Vocea Lui mereu voi asculta!

De-aceea…

 

Biblia mă-nvaţă


Biblia mă-nvaţă că tot ce este rău
Vine de la cel rău, de aceea, dragul meu,
Vorba rea ce îmi spui în inimă n-o primesc
Isus mi-a spus doar atât: să mă rog şi să te iubesc.

Refren 1
Eu râd în soare şi florile sărut
Că în ele-L văd pe Isus iubit;
Parcă-s prea fericit şi când sunt jignit
Eu zâmbesc, mă rog şi iar sunt fericit.

Pacea ce mi-a dat-o Domnul Isus al meu
Întrece orice rău, eu sunt fericit mereu
Vorbe rele aud chiar mii, dar eu mă rog
Pentru cei ce le rostesc
Căci ştiu că nu sunt fericiţi.

Refren 2
Eu cânt cu florile şi cu zorile,
Şi cu razele, şi cu stelele;
Văzduhul e un cânt, căci toţi cei ce sunt
Ai Domnului meu îi cântă Lui mereu.

 

 

* Sugestie: O idee buna pentruacest psalm ar fiecare copil din grupa sa spuna prima parte din cate un versetverset (sau doua)  iar toti copiii sa ii raspunda cu partea a doua : CACI IN VEAC TINEINDURAREA LUI!

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe cel ce a scos pe Israel din mijlocul a Egiptenilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Cu mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustiu, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce Şi-a adus aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

Cântece

%Domnul mare e, puternic şi tare

Nimic nu-I prea greu pentru El %

 

Şi munţii-s a lui

Şi marea-I a lui

Şi cerul tot El l-a creat

Domnul mare e , Puternic şi tare

Nimic nu-I prea greu pentru El!

Lăudaţi pe Domnul toate neamurile

Lăudaţi pe Domnul, toate popoarele

 

%Căci mare-I bunătatea Lui

Faţă de noi

Credincioşia ţine-n veci

Laudă Domnului!%

 

 

Vreau să păzesc şi să-Ţi ascult chemarea,

Vreau să-Ţi urmez, oriunde aş fi dus,

Şi vreau să-ajung cu orice preţ la starea

De-asemănare-n toate cu Isus.

 

Si vreau ca pasii-ntruna sa-mi croiască

O cale dreaptă ptr păcătos,

Când va veni- să nu se rătăcească

Şi să-l găsească pe Isus Christos.

Aurora D.

 

 

Învaţă-mă să merg şi voi alerga ;

                                                                    Învaţă-mă să privesc şi voi vedea

Învaţă-mă să aud  şi voi asculta;

Învaţă-mă să cant şi mă voi bucura;

Căci ce-mi spui tu să fac mi se întipăreşte-n minte,

Şi trăirile pe care mi le împărtăşeşti le voi păstra;

Ce-am învăţat voi preţui,

Şi învăţând să zbor mă voi înalţa !

 

Doamne, dă-mi o viziune,

Doamne, dă-mi un vis ;

Doresc să visez o împlinire

A unor visuri de neîmplinit;

Doresc să am un ţel,

Un scop, să caut să-l ating;

Şi să-mi dedic tot timpul,

Viaţa chiar- să ajungă împlinit.

Doamne , dă-mi îndrăzneala să cred

În ce nu e posibil…dar va fi;

Şi să văd cu ochi de credinţă

 IMPOSIBILUL –  CǍ SE VA ÎMPLINI !

 De Adriana Ardeu