"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

Proiecte

1 2 3 12

imagesde  al Simina Baci, Villanova, Spania

Descarcă tot aici țn format RAR: Matei- de la Simina Baci

MATEI 1 (2)       Matei 1         MATEI 1.docx Raspunsuri       MATEI 1.docx RASPUNSURI (1)

MATEI 2 (2)      Matei 2         matei 2 Raspunsuri        Matei 2.docx Raspunsuri

MATEI 3 (1)       Matei 3        matei 3 raspunsuri

                             Matei 4         Matei 4.docx raspunsuri

                             Matei 5         Matei 5.docx raspunsuri

                             Matei 6         Matei 6.docx raspunsuri

                             Matei 7         Matei 7.docx raspunsuri

                             Matei 8         Matei 8.docx raspunsuri

                           Matei 9         Matei 9.docx raspunsuri

                           Matei 10        Matei 10.docx raspunsuri

                           Matei 11          Matei 11.docx raspunsuri

                           Matei 12        Matei 12.docx raspunsuri

        Examen 1-6 toti           Examen 1-6 toti.docx raspunsuri

        Matei -generalitati

trimis de Daniela Barbura 

        Cărţile biblice:

-clasele 2-3:Matei, Iona

– clasele 4-5:Matei, Iona

– clasele 6-7:Matei, Proverbele capitolele 1-6

– clasele 8-9: Matei, Iona, Maleahi

– clasele 10-11:Matei, Maleahi, Psalmii cap 1-41

– clasa 12-25 ani: Matei, Maleahi, Psalmii (cartea I) cap 1-41

-25+ ani:Matei, Maleahi, Psalmii (cartea I)cap 1-41

 

Versetele biblice de memorat:

Clasele 2-3:

-1 Tesaloniceni 5:22 – Feriţi-vă de orice se pare rău.

-Ioan 15:5 – Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

-Eclesiastul 11:1 – Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăş!

-Ieremia 29:13– Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

-Faptele Apostolilor 16:31– Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

-Galateni 3:26 – Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.

-Exodul 20:8– Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

-Psalmii 50:4– El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

-Proverbele 15:33– Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei.

-Proverbele 10:24 -Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința.

Continue reading

trimis de Daniela Barbura

UntitledDescarcă aici: Bibliografia talant MEMORARE 2020

   pentru anul școlar 2019-2020

MEMORARE:Apocalipsa capitolele 13,19,20,21,22 (97 versete)

Apocalipsa 13:1  Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.

2  Fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.

3  Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.

4  Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?”

5  I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

6  Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

7  I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

8  Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.

9  Cine are urechi, să audă! Continue reading

 

Descarcă aici: Prezentare Biblia 2

 Biblia la puterea a doua- sigla        Biblia² este un proiect care are ca scop principal citirea zilnică a Bibliei și care se adresează tuturor grupelor de vârstă, fiind împărțit în trei categorii mari: Biblia² pentru adulți, Biblia² pentru adolescenți și Biblia² pentru copii.

Beneficiile proiectului:

* informare zilnică:în fiecare zi liderii postează pe grup pasajul biblic ce trebuie lecturat;

* disciplină:acest proiect ajutăadultul, adolescentul și copilul să devină ordonat cu timpul său astfel încât din cele 24 de ore ale unei zile să poată pune deoparte un timp pentru citirea Bibliei;

* creștere spirituală: lecturarea zilnică a Bibliei va aduce aportul de hrană de care fiecare suflet are așa mare nevoie;

* acumularea de cunoștințe biblice:ajută adultul, adolescentul și copilul să strângă Cuvântul lui Dumnezeuîn inimă pentru a face față mai ușor ispitelor cu care se confruntă zilnic;

* împlinire sufletească:nicio bucurie nu egalează bucuria ce o are un suflet când termină de citit întreaga Biblie.

  1. Biblia² pentru adulți

Continue reading

1 2 3 12