"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

Regulament

 1. 1.      Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe grila de corectare. În felul acesta se evită orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în grila de corectare, juriul va corecta răspunsul greșit. Dacă apar probleme atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi numărul total de puncte pentru această întrebare (de exemplu dacă se pune o întrebare care nu e din bibliografie). Continue reading

1. Bibliografie: BIBLIA (traducerea Cornilescu versiunea clasică sau VDC Theophilos). Versiunea exactă după care concurenții vor trebui să reproducă versetele, va fi postată pe site-urile: https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts & Școala duminicală: www.scoala-duminicala.ro

2.  Poziția concurentului poate fi: așezat pe scaun, stând în picioare sau se poate plimba prin sală. La solicitarea concurentului, persoana care-l ascultă va sta în picioare. Concurentul nu va fi depunctat dacă nu se uită la persoana care-l ascultă, în timp ce redă versetele și nici nu va fi cotat ca fiind mai bun decât un concurent care se uită la persoana care-l ascultă, deoarece acest criteriu nu va fi folosit pentru departajarea între concurenți. Continue reading

 1. Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe Grila de corectare. În felul acesta se evită orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în Grila de corectare, juriul va corecta răspunsul. Dacă apar probleme, atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi numărul total de puncte pentru această întrebare.
 2. Dacă răspunsul la o întrebare este un nume, sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare.
 3. La versetele biblice se foloseşte traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos. Versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ, la capitolul al IV-lea şi au fost afişate pe www.scoala-duminicala.ro. Continue reading
 1. Bibliografia este Biblia traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos;
 2. Poziția concurentului poate fi pe scaun, în picioare, sau se poate plimba … ;
 3. În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză la cererea concurentului (se poate servi un pahar cu apă);
 4. Fiecare verset are PATRU puncte;
 5. Depunctarea versetelor: Continue reading
 1. Bibliografia este Biblia traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos;
 2. În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză la cererea concurentului (se poate servi un pahar cu apă);
 3. Fiecare verset are PATRU puncte;
 4. Pentru schimbarea unui cuvânt cu un sinonim (cuvânt diferit, dar cu aceeaşi semnificaţie) sau nereproducerea unui cuvânt de legătură (de, şi, sau, la …) versetul este depunctat cu 0,50 puncte/sinonim, cuvânt de legătură;
 5. Pentru schimbarea sensului unui cuvânt sau omiterea lui, versetul este depunctat cu 1 punct/cuvânt schimbat sau omis;
 6. Pentru imposibilitatea reproducerii versetului în întregime (participantul se blochează), juriul are obligativitatea să-l ajute pe participant pentru terminarea versetului. În situaţia aceasta versetul este evaluat la ZERO puncte;
 7. Pentru reproducerea incorectă a unui cuvânt din punct de vedere gramatical (fără a-i schimba sensul) participantul nu este depunctat; pentru repetarea unui cuvânt sau expresii nu se depuncteză la verset ci nu primește totalul punctelor pentru cursivitate;
 8. Pentru reproducerea pasajului biblic cu:

– dicție (dicțiune=arta de a pronunța corect și clar cuvintele și sunetele în procesul vorbirii-oratorica – definiția din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;

– cursivitate (fără efort; fluent; curent; curgător – definiția din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;

– mimică, gesturi (mimică=arta de a exprima prin gesturi – mai ales prin expresia feței – sentimente și idei; gest=mișcare a mâinii, a capului etc. care exprimă o idee, un sentiment, o intenție, înlocuind uneori vorbele sau dând mai multă expresivitate vorbirii – definiții din DEXONLINE) se acordă în plus până la CINCI puncte;

Observație: la faza internațională nu se acordă puncte în plus pentru dicție și cursivitate ci doar pentru mimică, gesturi;

 1. Punctajul final va fi constituit din totalitatea punctelor acumulate pentru fiecare verset, plus punctele pentru dicție, cursivitate, mimică și gesturi dacă este cazul. Calificarea pentru faza următoare se face astfel: locul I – cel mai mare punctaj; locul al II-lea – următorul punctaj–5 puncte (ex.: următorul punctaj după locul I este de 347 puncte, cei ce au punctajul cuprins între 343-347 puncte sunt pe locul al II-lea); locul al III-lea – următorul punctaj–5 puncte;
 2. Echipa de corectare va fi formată din 4 persoane (unul stă în fața concurentului și ceilalți 3 în spatele lui cu foile de punctare). Cel ce stă în față nu are voie să schițeze gesturi când ceva nu este bine, ci doar gesturi de încurajare; el se va schimba la următorul concurent; este obligatorie înregistrarea video; se va face o legendă pentru a se nota la fel greșelile (ex: pentru cuvintele lipsă se încercuiesc acele cuvinte în verset pe foaia de punctare).
 3. Concurenții vor fi împărțiți în următoarele 3 categorii:

–    clasele I-V

–    clasele VI-XI

–    clasele XII-nelimitat

 

1. Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe Grila de corectare. În felul acesta se evită orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în Grila de corectare, juriul va corecta răspunsul. Dacă apar probleme, atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi numărul total de puncte pentru această întrebare.

2. Dacă răspunsul la o întrebare este un nume, sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare.

3. La versetele biblice se foloseşte traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos. Versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ, la capitolul al IV-lea şi au fost afişate pe www.scoala-duminicala.ro.

– Orice literă adăugată sau omisă dintr-un cuvânt care aparţine versetului, nu afectează punctajul. Excepţie fac cuvintele care reprezintă    un nume: în acest caz se depunctează tot cuvântul.

            – Pronumele si adjectivele pronominale care se referă la divinitate trebuie scrise cu literă mare (nu se depuncteaza dacă sunt scrise cu litera mica la concurentii claselor 2-3).

            – În cazul cuvintelor compuse (scrise cu cratima) se acceptă lipsa liniuţei de despărţire: nu afectează punctajul.

4. Lipsa semnelor de punctuaţie (atât în cadrul versetelor biblice cât şi la celelalte răspunsuri) nu va mai afecta punctajul.

5. Locurile 1, 2 şi 3 indiferent de numărul concurenților ce au acelaşi punctaj vor merge la faza  următoare.

–  La faza pe judeţ, toţi concurenţii care obţin de la 98 de puncte în sus, vor merge la faza pe regională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 98 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

–  La faza pe regională, toţi concurenţii care obţin de la 99 de puncte în sus, vor merge la faza naţională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 99 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

6. Rotunjiri la punctajul versetelor biblice: în cazul în care sutimile depăşesc două zecimale, punctajul se rotunjeşte cu o sutime în plus sau în minus dacă este peste 5 sau sub 5. De ex: dacă pentru un cuvânt greşit, dintr-un verset se scad 0,125 sutimi, se va rotunji la 0,13 şi dacă este 0,124 se va rotunji la 0,12.

7. Data şi ora concursului la faza pe biserică se vor anunţa public în biserică cu cel puţin două săptămâni înainte, de către liderul lucrării cu copiii. Menţionăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul înainte de a face anunţul.

– Liderii pe biserică ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea concursului să trimită liderului judeţean lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

– Liderii judeţeni ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei judeţene a concursului să trimită liderului regional lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

– Liderii regionali au sarcina ca după terminarea fazei pe regională a concursului să trimită Danielei Barbura lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

8. Stabilirea datei concursului. Începând cu anul şcolar 2009-2010 datele concursului au fost fixate şi publicate în cartea mai sus amintită. Aceste date vor fi actualizate şi afişate în fiecare an pe site-ul: www.scoala-duminicala.ro. Dacă apar evenimente majore neprevăzute se poate schimba locaţia, dar nu data concursului.

– Liderul de rang superior, are datoria să anunţe toţi liderii de sub el, de schimbarea locaţiei, dar în aceeaşi măsură liderii de biserică, judeţeni sau regionali au responsabilitatea să întrebe cu două zile înainte de concurs liderul de rang superior dacă totul a rămas conform ultimului anunţ.

9. Prezentarea concurenţilor la ora stabilită de începere este obligatorie. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs. Excepţie fac situaţiile neprevăzute, care se vor discuta de cei prezenţi şi se va hotarî prin vot deschis (50% +1) că îi mai aşteaptă maxim 1 oră.

10. Dacă unul dintre participanţii calificaţi pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăveşte sau renunță şi nu poate participa la faza următoare, liderul respectiv să anunţe urgent liderul superior ierarhic şi apoi liderul regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obţinute la faza precedentă.

Dacă este bolnav acasă sau în spital și dorește să participe se formează o comisie din 3 persoane (de preferință învățători) care aduc lucrarea în plic închis. Această regulă nu se aplică și la faza internațională.

11. Vorbitul în timpul examenului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua abatere, concurentul este dat afară din concurs. Se semnează lucrarea celui care vorbește de către supraveghetori. Copiatul se pedepseşte cu anularea lucrării şi scoaterea din concurs a candidatului. În acest caz se păstrează ca mărturie fiţuica sau mijlocul de copiere întrebuinţat. Pentru a evita orice situaţie de acest gen candidaţiii nu au voie să aibă asupra lor în timpul concursului decât rechizite strict necesare (pix albastru) şi eventual batiste. Deci fără Biblie, penar, caiete, telefon mobil, poşetă, alte hârtii, etc. La încheierea timpului de examinare concurentul predă lucrarea; în cazul în care refuză, nu se mai primește lucrarea.

12. Începând cu anul şcolar 2009-2010, la întrebările de tip grilă, adevărat-fals, sau răspunsuri încrucişate, nu se mai admit corecturi. Răspunsul o dată dat acela rămâne. Dacă apar corecturi cu pixul sau stiloul se anulează răspunsul şi punctajul rămâne zero puncte. Nu se admit nici ştersul cu picul sau alte forme. Concurentul va avea o ciornă pe care va face toate notările şi corecturile necesare, iar pe chestionarul de concurs va trece răspunsul final. Excepție fac clasele 2-3.

Dacă concurentul greșește și cere, i se mai dă o lucrare pe care poate transcrie tot, dar în timpul fixat pentru concurs. Foaia veche de concurs se anulează și se păstrează doar cea de-a doua.

13. Întrucât fiecare lucrare trece prin trei echipe de corectare, nu pot apărea greşeli de corectare. Din acest motiv, nu acordăm un anume timp pentru contestaţii. Totuşi dacă cineva are anumite neclarităţi în privinţa punctajului, la terminarea concursului în prezenţa unei comisii de trei învăţători, concurentul poate să-şi vadă lucrarea. Lucrările nu se înstrăinează, ci vor rămâne la arhivă la: liderul de biserică, liderul judeţean, liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.

14. Părinţii sau fraţii mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca şi tineri sau adulţi. În felul acesta, eliminăm suspiciunea că ar cunoaşte scrisul şi pericolul de a fi incorecţi la punctaj. Excepție unde comisia hotărăște că pot participa.

15. La categoria IV de întrebări se va scrie un singur răspuns, iar pentru orice alt răspuns în plus (altă variantă de răspuns) se scad câte 2 puncte până se ajunge la 0 cu punctajul pentru întrebarea respectivă. Se vor lua în considerare sinonimele acceptate (puse în grilă…) la răspunsurile date la această categorie, dar acest răspuns va fi depunctat (-1 pct.).

16. Pentru faza internațională se admite scrierea cu litere din alfabetul limbii pe care concurentul din diaspora îl folosește, inclusiv la versete (cu excepția numelor). În acest scop fiecare țară prin reprezentanții ei își stabilește reguli de corectare privind literele specifice.

      Barbura Daniela – tel: 0722-317934, 0256-467456, email: daniela_barbura@yahoo.com

      Muică Cristian Samuel – tel: 0722-204415, email: muicasam@yahoo.com