"Invata pe copil calea pe care trebuie sa o urmeze…"
Versetul zilei
Gândul zilei
Flag Counter

Isus in iesle

O, Domnul meu, eu nu-nţeleg:

Cum de se poate?

Ca Vesnicia in Persoana

Sӑ vinӑ pe pӑmӑnt şi sӑ ȋncapӑ

Ȋn ieslea micӑ şi murdarӑ.

Nu stiu şi nu-nţeleg

Cum de se poate,

Ca micul Copilaş neprihӑnit

Sӑ poatӑ sӑ ne spele de pӑcate?

Dar ştiu bine un singur lucru

Cӑ de Ȋl chem ȋn viaţa mea,

Pe Cel ce nu-L  cuprinde Universul

Ȋl va cuprinde inima !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *